Evenement

DigitaliseringsEvent: Krijg grip op de winter

Sensor bij planten in kas - PrathanChorruangsak via Istock
Bron foto: PrathanChorruangsak, Istock (Istock License)
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Gameren
  • Organisator
    Kas als Energiebron
Wilt u af van het gevoel zich op glas ijs te begeven deze winter? Krijg grip op uw teelt met digitalisering. Op 4 oktober kunt u verschillende praktijkgerichte workshops volgen. Het event is geschikt voor zowel groente- als siertelers.

Programma

13.45 uur      Ontvangst

14.15 uur      Opening en update over energiemarkt (Agro Energy), marktontwikkeling en digitalisering (Delphy)

15.00 uur      Workshopronde 1

16.00 uur      Pauze

16.30 uur      Workshopronde 2

17.30 uur      Borrel

18.00 uur      Einde bijeenkomst

Deze bijeenkomst wordt u kosteloos aangeboden door Glastuinbouw Nederland, Delphy Improvement Centre, Priva, Zentoo, Hogeschool Inholland, Delphy en Greenport West-Holland vanuit het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie.