Congres

"De Nieuwe Boer is ..." gaat naar de Flevopolder

Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Flevo Campus, Almere
  • Organisator
    Het Nieuwe Netwerk
Op 6 september 2024 strijkt het Nieuwe netwerk neer in Flevoland. Samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers, studenten, ketenpartners en jou, willen we kennis uit het netwerk benutten en elkaar inspireren. We voeren het gesprek over de toekomst van ons voedsel. De verankering van de landbouwsector in de maatschappij en de meerwaarde van het boerenbedrijf in de omgeving. De verbondenheid tussen boer, burger en voedsel.

Na succesvolle conferenties in Brabant (2022) en Gelderland (2023) landt “De Nieuwe Boer is….” in 2024 in Flevoland.
Voor de inhoudelijke gesprekken benutten we de context van Flevoland en de visie op landbouw in de provincie Flevoland, deze is vertaalbaar naar heel Nederland.