Lectoraat

Precision Livestock Farming

Samenvatting
 • Onderwerp
  Het lectoraat Precision Livestock Farming van HAS Hogeschool heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data. Lector is Lenny van Erp.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Precision Livestock Farming heeft als doel efficiënter en slimmer te boeren (smart farming) en preciezer te kunnen sturen in de bedrijfsvoering met behulp van data.

Het lectoraat richt zich op de dierlijke sector en besteedt vooral aandacht aan onderwerpen waarbij technologie en data in de veehouderij een centrale rol spelen. Daarnaast wil het lectoraat zich laten inspireren door andere sectoren binnen en buiten de landbouw.

Door meer informatie te verzamelen over het individuele dier, kunnen ziektes voorkomen worden, worden minder grondstoffen en antibiotica gebruikt en presteren de dieren beter. Meer en vooral betere kennis van het gedrag en de gezondheidsstatus van elk dier zorgt voor een beter welzijn.

De veehouder krijgt een andere rol: in plaats van het opsporen van afwijkingen (wat een sensor vaak beter kan en continu), zal de veehouder zijn vakkennis tonen door het nemen van de juiste beslissingen op basis van alle informatie die hij of zij krijgt uit de stal. Zo kunnen dieren waar iets mee aan de hand is veel gerichter gecontroleerd worden. Dat is efficiënter en problemen worden eerder opgespoord.

Voorbeelden van (sensor)technologie

 • Stappentellers en halsmeters voor koeien
  Stappentellers en halsmeters worden gebruikt om gedrag en activiteit van individuele koeien te monitoren. Hierdoor kan gezien worden wanneer de koe tochtig is en geïnsemineerd kan worden, maar ook wanneer het gedrag van de koe afwijkt. De veehouder kan dan ingrijpen. Dit zorgt niet alleen voor een betere productie maar ook voor een beter welzijn.
 • De hoestmonitor voor varkens
  De hoestmonitor voor varkens waarschuwt wanneer er te veel varkens hoesten. De varkenshouder kan dan op tijd ingrijpen en zo is minder antibiotica nodig: goed voor de varkenshouder, de consument en voor de varkens.
 • Monitoring pluimveestal
  Een camera in de pluimveestal registreert activiteit en verdeling van de kippen. Ook hier wordt de pluimveehouder gewaarschuwd als de waardes plotseling afwijken. Problemen worden zo snel gezien en de pluimveehouder kan actie ondernemen.
 • Drones en robots
  Drones en robots worden in steeds meer sectoren ingezet, van onderwijs tot gezondheidszorg, en van akkerbouw tot ecologie. Koeien weiden met robots, monitoren van wildlife (of stropers!) met behulp van drones, trekvogels, wilde koeien of huisdieren tracken met GPS en webcams in de stal: de mogelijkheden zijn eindeloos.
 • Praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind
  Door middel van verschillen technologiëen, zoals hals- en pootmeters en een plaatsbepalingssysteem.

Kenniskring

 • Manon de Kort, Docent bij de opleiding Dier- en veehouderij
 • Irene Pleizier, Docent bij de opleiding Geo Media & Design
 • Judith Roelofs, Hogeschooldocent bij de opleiding Dier- en veehouderij
 • Peter Jacobs, Hogeschooldocent bij de opleiding Dier- en veehouderij
 • Michel Smits, Hogeschooldocent bij de opleiding Dier- en veehouderij