Menu

Groenpact Digitalisering & Technologie

Over

Inhoudsopgave
In de transitie naar een duurzame landbouw, robuuste natuur en gezond en veilig voedsel is een belangrijke rol weggelegd voor digitalisering en toepassing van technologie. De ontwikkelingen op dit gebied nemen een ware vogelvlucht, maar het blijkt vaak ook een uitdaging om deze soms complexe materie voldoende te doorgronden en de kansen te benutten. Het Groenpact versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie zet zich er voor in om digitalisering en technologie steviger te verankeren in het groene onderwijs. Op deze website worden kennis, initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie bijeen gebracht en gedeeld. Een plek waar groen en technologie elkaar ontmoeten.

Actueel

Nieuws
CoE Groen presenteert twee resultaten van een nieuwe project PreciSIAlandbouw, dat loopt van juni 2021 tot eind mei 2023. Bij het project PreciSIAlandbouw staat het ontwikkelen van kennis in samenwerking met Wageningen Universiteit, hbo, mbo, bedrijfsleven, brancheorganisaties, praktijkcentra en overheid centraal. In werkpakket 2 ligt de focus op precisielandbouw in de akkerbouw en in werkpakket 3 onderzoekt het team de kansen van robotisering in de kringlooplandbouw. De resultaten van deze onderzoeken zullen straks op Groen Kennisnet te vinden zijn.
CoE Groen  

In de spotlight

Lectoraat
Uit de kennisbank
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1051100", "1061016", "1061181" ]