Menu
Nieuws

PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer en robotisering in dienst van kringlooplandbouw

Precisielandbouw - Papamoon via Shutterstock
Bron foto: Papamoon, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Onderzoek toekomstbestendige landbouw
  • Interessant voor
    Onderzoekers en pioniers
Bekijk de bronnen
CoE Groen presenteert twee resultaten van een nieuwe project PreciSIAlandbouw, dat loopt van juni 2021 tot eind mei 2023. Bij het project PreciSIAlandbouw staat het ontwikkelen van kennis in samenwerking met Wageningen Universiteit, hbo, mbo, bedrijfsleven, brancheorganisaties, praktijkcentra en overheid centraal. In werkpakket 2 ligt de focus op precisielandbouw in de akkerbouw en in werkpakket 3 onderzoekt het team de kansen van robotisering in de kringlooplandbouw. De resultaten van deze onderzoeken zullen straks op Groen Kennisnet te vinden zijn.
In samenwerking met

false

false

false

false