Nieuws

Reductie broeikasgassen in de landbouw

Bron foto: Scharfsinn86, Electrische tractor (Shutterstock license)
Samenvatting
 • Onderwerp
  precisielandbouw, emissiereductie, elektrificatie, landbouwvoertuigen
 • Interessant voor
  loonwerkers, akkerbouwers, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Eén van de klimaatdoelen is een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 55% in 2030 ten opzichte van 1990. In de landbouw wordt gewerkt aan een vermindering van deze uitstoot, op uiteenlopende manieren. Verduurzaming van landbouw-voertuigen is een optie, maar een gezamenlijke aanpak ontbreekt.

Demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Piet Adema geeft in een kamerbrief aan dat emissieschattingen laten zien dat de landbouw nog stappen moet zetten om het doel in 2030 te behalen. De glastuinbouw heeft het doel binnen bereik, de totale landbouw nog niet. Verduurzaming van landbouwvoertuigen kan bijdragen aan minder uitstoot van broeikasgassen. Ook met precisielandbouw kan een stap naar minder uitstoot worden gezet.

Route naar duurzame landbouwwerktuigen  

Verduurzaming van landbouwvoertuigen is één van de routes naar minder uitstoot van broeikasgassen, maar blijkt in de praktijk lastig. Er is nog weinig bekend over de verduurzaming van voertuigen en de precieze uitstoot is onduidelijk. In het rapport Verduurzaming landbouwwerktuigen : Routes voor de Transitie dat geschreven is in opdracht van het ministerie van LNV staat wat er nodig is om landbouwwerktuigen te verduurzamen. Naast de verduurzaming van landbouwwerktuigen besteedt het rapport ook aandacht aan het opwekken van energie op het agrarisch bedrijf om de werktuigen te voorzien van brandstof.   

Het rapport formuleert vijf routes die bijdragen aan de verduurzaming van landbouwwerktuigen. De onderzoekers stellen dat alle routes zorgen voor een aanzienlijke reductie van broeigaskassen. Als  duurzame elektriciteit wordt gebruikt is zelfs een reductie tot nul mogelijk. Het gaat om de volgende routes: 

 1. Hernieuwbare brandstoffen
 2. Batterij-elektrisch
 3. Waterstof
 4. Robotisering
 5. Gedragsverandering

  De onderzoekers pleiten voor een gezamenlijke aanpak om te komen tot verduurzaming van werk- en voertuigen. De sector mist een koers vanuit de overheid. Het onderwerp verduurzaming van werk- en voertuigen in de agrarische sector valt namelijk onder twee ministeries. Dat zijn het ministerie van LNV en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, deze laatste maakt beleid voor rijdende voertuigen.

  Precisielandbouw draagt bij  

  Een andere bijdrage aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw is precisielandbouw. Een factsheet zet kort en bondig op een rijtje wat precisielandbouw nu eigenlijk is. Uitgebreide informatie is er in het dossier Precisiebemesting van Groen Kennisnet. Presentaties, video’s, artikelen en andere bronnen geven inzicht in precisiebemesting.

  Bronnen

  (4)